Критерий на Кели в спортните залагания – тайната на професионалистите

Критерий на Кели в спортните залагания – тайната на професионалистите
Оценете тази статия
 Критерият на Кели е математическа формула, която може да бъде използвана в няколко форми на хазарт, включително и в спортните залагания. Тя може да бъде използвана също така и в различни форми на инвестиране, тъй като неговата основна функция е да се създаде баланс между риск и печалба, като същевременно се намалява нестабилността. По отношение на спортните залагания, това е добър метод за увеличаване на потенциалната печалба от залозите и свеждане до минимум на риска от загуба на цялата банка. Тъй като това са две от основните цели на всеки играч, критерият на Кели е стратегия, която си заслужава да бъде проучена.
Въпреки, че има някои усложнения, свързани с използването й, това е популярна стратегия сред много залагащи. В действителност, има много професионални играчи в букмейкърските къщи, които се кълнат в нея. И все пак, има и хора, които казват, че тя е безполезна. В тази статия ще се опитаме да разберем кой е крив и кой прав.

Критерий на Кели и спортни залагания

Критерият на Кели е по същество една математическа формула, която може да се прилага при определянето на оптималната сума пари, която трябва да се инвестира или заложи на една възможност. Във формулата са включени общия размер на банката (парите) и очакваната възвращаемост на инвестицията.
 
Следователно, от гледна точка на спортните залагания, тя може да се използва за пресмятане на сумата пари, която да заложите на всеки един залог. Формулата, която ще видите по-долу, изчислява „правилната“ част от вашата банка, която си заслужава да инвестирате на конкретния залог.
 
Това вероятно звучи много лесно до този етап, но в действителност има и някои подводни камъни. За да използвате формулата ефективно, трябва да знаете каква е вероятността вашият залог да излезе. Това е основната идея на тази стратегия – да залагате по-големи суми, когато поставяте залог с по-висока вероятност за успех, и по-малки залози, когато вероятността за успех е по-ниска.
 
Точната вероятност на който и да е спортен залог е неясна, тъй като се базира на прекалено много фактори. Определянето на вероятността за успех на залога се свежда малко или много до лично мнение, което няма как да бъде дефинитивен отговор. Използването на критерия на Кели наистина не е ефективно, ако не можете да определяте вероятностите с някаква степен на точност. Разбира се, не е нужно да знаете точния процент вероятност, но поне да сте близо до него. За това се иска обаче сериозен анализ на въпросното събитие.
 
За сега нека приемем, че сте в състояние да определяте вероятността на вашите залози с неособено големи отклонения.

Формула

За да използвате критерия на Кели като бетинг стратегия, трябва да прилагате следната формула всеки път, когато поставяте залог:
 
(bp – q) / b = f
 
Формулата не говори много сама по себе си, затова трябва да разберете какво представлява всеки един от компонентите й:
 
  • „b“ е коефициентът на вашия залог в десетичен формат, от който се изважда 1.00. Тоест, ако коефициентът е 3.00, „b“ e 2.00
  • „p“ е вероятността залогът да е успешен. Например, ако залогът има 40% шанс да бъде успешен, „p“ би било 0.40
  • „q“ е вероятността залогът да загуби. Ако тя е 60%, „q“ е 0.60
  • „f“ е частта от цялостната ви банка, която трябва да заложите.
 
Използвайки тези примерни числа, формулата би дала следния резултат:
 
( (2 x 0.40) – 0.60 ) / 2 = 0.1
 
 
Според резултата от тази калкулация, трябва да заложите 0.1 (тоест 10%) от цялостната ви банка на въпросния залог. Тоест, ако в сметката си имате 100 лв., най-правилният размер на този залог с 3.00 коефициент и 40% шанс за успех е 10 лв.

Предимства и недостатъци

Лесно можем да разберем защо стратегията с тази математическа формула е толкова популярна. Очевидно има смисъл да се залагат по-големи суми на залози с добра стойност. Критерият на Кели взема под внимание и размера на банката ви, което е още едно предимство. Какъвто и метод да изберете за определяне на размера на залозите, той трябва да се основана основно на размера на парите, с които разполагате за залози. Факт е, че повечето професионалисти използват критерия на Кели, което означава, че има полза от него.
 
Естествено, основният му недостатък е, че той наистина върши работа, само когато сте в състояние приблизително коректно да определяте вероятностите за успех на своите залози. Вашата основна задача като за начало е да се научите как да намирате залози, чиято вероятност за успех е по-висока от тази, която ни се предлага от букмейкъра като коефициент. Из материалите в Betindex.net ще намерите много полезни съвети, които ще ви помогнат да постигнете тази цел.