Критерий на Кели за конните надбягвания

Критерий на Кели за конните надбягвания
Оценете тази статия

Критерият на Кели е една от най-популярните системи за залагане, която се използва както при спортни събития, така и в хазартните игри. Самата математически формула е изведена през 1956 г. от Джон Лари Кели, като се използва за предвиждане на печалба и при инвестиционно планиране. Засягали сме тази тема и преди, като обърнахме внимание как да се използва този вид стратегия при спортните прогнози. Сега ще обърнем внимание по-специално как може да се използва Критерият на Кели при конните надбягвания.

Дефиниция

Критерият на Кели се използва най-вече в дългосрочни стратегии, при които работим с предварително определен бюджет – „банка”. При тази система на базата на вероятността за успех на даден залог се изчислява какъв процент от банката да бъде заложен на съответното събитие. Математическата формула изглежда по следния начин:

(bp – q) / b = f

Ето и какво означават тези латински букви:

  • b – виждаме го два пъти в уравнението. Това е коефициентът на избрания от вас залог в десетичен формат, понижен с 1.00. Ако коефициентът е 2.70, то b e 1.70

  • p – вероятността прогнозата да бъде успешна. Имайте предвид, че тази стойност е най-относителна в цялата формула, тъй като зависи от вашата преценк. Ако смятате, че шансът даден залог има шанс да се осъществи, е 50%, то във формулата p е представено като 0.5.

  • q – това пък е вероятността залогът да загуби, т.е. зависи обратнопропорционално от p. В този случай трябва да е 70% или 0.7.

  • f – отговорът, който търсим. Каква част от бюджета да заложим на конкретно събитие и пазар.

Ако използваме формулата се получава ( 1.7 x 0.5) – 0.70 ) / 1.7 = 0.089

При банка от 100 лева това означава да заложим около 9 лева при коефициент 2.70. Ако имаме успех, ще получим чиста печалба от малко повече от 15 лв. При тази формула може да има и отрицателен резултат, което подсказва, че по-скоро не си заслужава да се насочваме към съответния залог.

Как се използва формулата при конни надбягвания?

В тази област Критерият на Кели може да донесе доста добри възможности. Конните надбягвания обаче са сфера, в която познавачите не са много, особено в България. Поне в сравнение с футбола или тениса, тук ще намерим доста по-малко експерти (истински или набедени), от които да почерпим съвети. Ако не следите състезанията, то трябва да проверите специализирани сайтове като Race Advisor и подобни, в които може да се намери оценка на състоянието и формата на състезателните коне.

Но и сами можете да проверите статистиката. Плюсът на тези надбягвания е в това, че дори фаворитите рядко са оценени с коефициенти под 2.00. Напротив – доста често всички ставки са над 3.00 в десетична стойност, което дава обещания за добра възвръщаемост, стига да успеете да прецените правилно своя избор. Ако проучите добре участниците им и имате интуицията да усетите в кое състезание се очаква да се представят успешно, тогава и Критерият на Кели ще работи във ваша полза.

Определяте банка от 100 лв., с която искате да играете в средносрочен или дългосрочен план на конни надбягвания. Харесвате си три последователни състезания, като не е необходимо да похарчите целия бюджет на тези залози – формулата ще ви помогне да избегнете именно това.

Пример1:

Започвате с надбягването в Turffontein и избирате Too Phat to Fly. Коефициентът му е доста обещаващ и същевременно е един от по-ниските, което говори за равностойно и трудно предвидимо състезание. На базата на статистика и данни, които сте събрали, решавате, че шансът на този кон да спечели е 20%. Т.е. шансът за неуспех пък е 80%. Ето как се онагледява това от формулата:

( 4.0 x 0.25)– 0.75 ) / 4.0 = 0.0625

Умножавате по 100 и получавате процента – 6.25%. При банка от 100 лева това означава да заложите 6.25 лв. При успех получавате 31.25 лв, а чистата печалба е точно 25 лева.

Пример 2:

При следващото състезание в Клонмел имаме по-ясно изразен фаворит – Mattie’s Mountain е оценен с коефициент 3.25 Решавате, че шансът този кон да спечели е висока – 50 процента (0.5), а вероятността за неуспех е също толкова висока (0.5). Тогава Критерият на Кели се прилага по следния начин:

( 2.25 x 0.5)– 0.5 ) / 2.25 = 0.277~

Тук вече може да се рискува с по-голяма част от общия бюджет – 27.70 лв. При успех сумата, която ще получите, е 90 лв., а чистата печалба – над 62 лв.

Пример 3:

В третото състезание се спирате на по-малко вероятен победител – Empire Burleque. При коефициент 7.00 преценявате, че шансът му за успех не е по-голям от 10%. Т.е. стойността на q трябва да е 0.9. Ето как стоят нещата:

( 6.0 x 0.15)– 0.85 ) / 6.00 = 0.008

Очевидно не трябва да рискувате голяма сума с този залог. В случая според Критерия на Кели трябва да отделите едва 80 стотинки. Ако спечелите, ще получите 5.60 лв. или чиста печалба от 4.80. Можете да решите да пропуснете този пазар, защото изглежда не си заслужава особено. Но пък и рискът не е висок благодарение на математическата „спирачка”.

Ако получите отрицателна стойност, това дава насока – не рискувайте. Но още веднъж наблягаме на това, че водеща е индивидуалната преценка на шансовете за успех. При конните надбягвания е по-сложно да се анализира кой кон има по-добри шансове за успех, отколкото кой ще спечели във футбола или в тениса. Понякога надбягванията следват едно след друго и фаворитът невинаги се представя равномерно. Ако не познавате достатъчно участниците, но все пак искате да опитате, на първо време не надценявайте шансовете им. Така постепенно ще намерите начин да използвате Критерия на Кели по най-рационалния начин.