Теорема на Бейс в спортните залози

Теорема на Бейс в спортните залози
Оценете тази статия

Уравнението е широко използвано в различни сфери, които боравят с теорията на вероятностите. Икономическо производство, диагностика в медицината, метеорология, криминалистика – това са само част от областите, в които теоремата на Бейс намира приложение. А тази зависимост, формулирана от живелия през 18-ти век английски свещеник и математик, е приложима и в спортните залози.

Каква представлява тази теорема?

При нея изчисляваме вероятността да се случи дадено събитие, след като ни е известна друга информация, която може да се окаже от значение. Математически формулата изглежда така:

P (A | B) = P (A) * P (B | A) / P (B)

На пръв поглед това не ни говори нищо, естествено. Буквата P идва от Probability – вероятност. Самото уравнение описва вероятност да се случи събитие А при положение, че то зависи от това дали ще се случи събитие/фактор В. P (A | B) е условната вероятност за възникване на събитие А при изпълнение на условие/събитие Б. P (B | A) е условната вероятност на събитие B впри положение, че А е вярно. Важно е и двете стойности да са положителни и да различни от нулата.

Как се прилага в спорта?

Трябва да имаме комбинация от фактори, които са взаимозависими. Да речем, става дума за мач на Зенит, който поначало печели 40% от мачовете  си в руското първенство. Знаем, че при 15 на сто от  срещите на Зенит се играят при температурите под 10 градуса по Целзий. Наясно сме също така, че Зенит побеждав в 20% от случаите, в които времето е студено.

При това положение:

  • P(A)= Вероятността Зенит да спечели мач от руското първенство – 40% (0,4)

  • P(B)= Вероятността мач на Зенит да се играе при температура под 10 градуса = 20%

  • P(B|A)= Вероятността Зенит да спечели мач при температура под 10 градуса – 15%.

Ако знаем само, че на Зенит предстои мач и че в него времето ще бъде студено, как да изчислим вероятността за успех на този тим?

P(A|B)=P(A)*P(B|A)/P(B)= 40%*15%/20%= 30%.

Такъв пример ни дава възможност да преценим шансовете за успех на база на различни предпоставки, които може да не са очевидни на пръв поглед.

Естествено, можат да се вземат предвид и множество други фактори предвид – присъствие или отсъствие на ключов играч, на чий терен се играе мача, как се представя отборът в натоварен график (мачове на всеки 3-4 дни) или при по-спокоен календар. Често се водим предимно от коефициентите и от статистиката, но те не дават всички отговори. Понякога използването на допълнителна информация може да ни даде важни насоки, които да вземем предвид, за да направи успешна прогноза.

Можем да замесим и други фактори – Севиля печели 70% от мачовете си в Ла Лига, след като играе в Европа през седмицата, а същевременно побеждава в 40% от гостуванията си в първенството. При правилно формулиране на проблема можем да изчислим каква е вероятността отборът да спечели на чужд терен, след като е играл в Европа. По същия начин може да се процедира и с присъствието или отсъствието на важен играч. Теоремата обаче не е съвсем лесна за осмисляне и трябва да се провери дали събитията в нея наистина са зависими едно от друго, за да знаем дали да разчитаме на формулата.