Футболни прогнози

Прогнози, статистики, сравнение на коефициенти.

Дата Понеделник, 02 Октомври, 2023

Рез.
1
X
2
Прог.
1.29
(45%)
5.00
(45%)
8.50
(10%)
1 X
1.60
(45%)
3.40
(45%)
5.00
(10%)
1 X
2.30
(10%)
2.75
(45%)
3.30
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
2.50
(10%)
3.20
(45%)
2.55
(45%)
X 2
1.53
(45%)
3.60
(45%)
5.50
(10%)
1
Рез.
1
X
2
Прог.
1.91
(45%)
3.50
(45%)
4.00
(10%)
1 X
6.50
(0%)
3.75
(50%)
1.60
(50%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
1.80
(45%)
4.20
(45%)
3.20
(10%)
1 X
1.62
(45%)
4.20
(45%)
4.20
(10%)
1 X
3-2
1.67
(45%)
4.00
(45%)
3.60
(10%)
1 X
4-3
1.73
(45%)
4.00
(45%)
3.80
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
(45%)
(45%)
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
2.00
(10%)
3.50
(45%)
3.75
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
2.10
(35%)
3.30
(35%)
3.00
(30%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
(10%)
(45%)
(45%)
X 2
(35%)
(35%)
(30%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
2.60
(10%)
3.30
(45%)
2.45
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
1.20
(50%)
6.00
(50%)
9.00
(0%)
1
1-0
1.57
(50%)
4.00
(50%)
4.33
(0%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
3.10
(10%)
3.50
(45%)
2.00
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
(45%)
(45%)
(10%)
1
(35%)
(35%)
(30%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
1.02
(50%)
21.00
(50%)
67.00
(0%)
1
4-2
4.50
(10%)
4.00
(45%)
1.57
(45%)
X 2
2-2
1.44
(45%)
4.00
(45%)
5.75
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
1.70
(35%)
3.50
(35%)
4.20
(30%)
1 X
1-1
2.05
(45%)
3.30
(45%)
3.10
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
2.15
(45%)
3.60
(45%)
3.25
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
1.50
(45%)
4.33
(45%)
6.50
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
1-2
(10%)
(45%)
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
1-0
1.20
(45%)
6.50
(45%)
8.00
(10%)
1 X
4.50
(10%)
5.50
(45%)
1.40
(45%)
2
Рез.
1
X
2
Прог.
2.00
(45%)
3.10
(45%)
3.40
(10%)
1 X
1.83
(45%)
3.40
(45%)
3.60
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
(45%)
(45%)
(10%)
1 X
(10%)
(45%)
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
(45%)
(45%)
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
(10%)
(45%)
(45%)
X 2
(10%)
(45%)
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
15.00
(0%)
8.00
(50%)
1.13
(50%)
2
1.65
(45%)
4.20
(45%)
4.00
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
(10%)
(45%)
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
1.33
(45%)
5.00
(45%)
6.00
(10%)
1 X
2.90
(10%)
4.00
(45%)
1.91
(45%)
X 2
1.57
(45%)
4.33
(45%)
4.00
(10%)
1
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
1.80
(45%)
3.25
(45%)
4.00
(10%)
1
Рез.
1
X
2
Прог.
(10%)
(45%)
(45%)
2
2.70
(10%)
3.10
(45%)
2.40
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
1.83
(35%)
3.40
(35%)
3.75
(30%)
1 X
3.40
(45%)
3.25
(45%)
1.95
(10%)
1 X
4.20
(0%)
3.40
(50%)
1.70
(50%)
X 2
1.10
(45%)
8.00
(45%)
16.00
(10%)
1
1.91
(45%)
3.25
(45%)
4.00
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
1.33
(45%)
5.00
(45%)
10.00
(10%)
1
1.29
(33%)
5.25
(33%)
12.00
(33%)
n-a
1.30
(35%)
5.00
(35%)
12.00
(30%)
1
Рез.
1
X
2
Прог.
2.10
(35%)
3.40
(35%)
3.50
(30%)
1 X
3.60
(45%)
3.30
(45%)
2.15
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
2.00
(45%)
3.50
(45%)
3.00
(10%)
1 X
1.30
(45%)
5.00
(45%)
7.00
(10%)
1 X
2.50
(10%)
3.20
(45%)
2.50
(45%)
2
1.55
(50%)
3.80
(50%)
5.25
(0%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
1.70
(45%)
4.00
(45%)
4.00
(10%)
1 X
2.15
(45%)
3.30
(45%)
3.00
(10%)
1 X
1.53
(35%)
4.00
(35%)
4.75
(30%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
2.63
(35%)
3.10
(35%)
2.45
(30%)
1 X
1.75
(10%)
3.25
(45%)
4.33
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
2.38
(10%)
3.00
(45%)
2.80
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
1.60
(10%)
3.40
(45%)
5.50
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
1.85
(10%)
3.25
(45%)
3.80
(45%)
X 2
2.40
(10%)
3.20
(45%)
2.60
(45%)
2
Рез.
1
X
2
Прог.
(10%)
(45%)
(45%)
X 2
(35%)
(35%)
(30%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
10.00
(0%)
6.00
(50%)
1.18
(50%)
2
2.50
(10%)
4.00
(45%)
2.20
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
(45%)
(45%)
(10%)
1
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
(45%)
(45%)
(10%)
1 X
1.06
(50%)
13.00
(50%)
29.00
(0%)
1
Рез.
1
X
2
Прог.
1.83
(10%)
3.10
(45%)
4.00
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
1.80
(33%)
3.75
(33%)
3.40
(33%)
n-a
Рез.
1
X
2
Прог.
2.10
(45%)
3.60
(45%)
2.80
(10%)
1 X
3.00
(10%)
3.60
(45%)
2.00
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
2.10
(35%)
3.10
(35%)
4.00
(30%)
1 X
6.50
(10%)
4.00
(45%)
1.53
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
1.50
(45%)
4.00
(45%)
5.75
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
3.10
(10%)
3.10
(45%)
2.15
(45%)
X 2
1.57
(45%)
3.50
(45%)
5.25
(10%)
1 X
4.00
(0%)
3.30
(50%)
1.80
(50%)
2
Рез.
1
X
2
Прог.
2.90
(10%)
3.50
(45%)
2.15
(45%)
X 2
3.80
(10%)
3.60
(45%)
1.80
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
3.10
(10%)
3.60
(45%)
2.00
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
2.00
(45%)
3.40
(45%)
3.10
(10%)
1
3.50
(10%)
3.60
(45%)
1.80
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
1.29
(50%)
5.50
(50%)
6.50
(0%)
1 X
4.00
(10%)
4.00
(45%)
1.67
(45%)
X 2
2.20
(10%)
3.40
(45%)
2.75
(45%)
X 2
15.00
(0%)
9.50
(50%)
1.10
(50%)
2
Рез.
1
X
2
Прог.
9.00
(10%)
5.00
(45%)
1.33
(45%)
X 2
1.30
(45%)
6.00
(45%)
9.00
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
1.73
(45%)
3.80
(45%)
3.60
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
1.73
(10%)
4.00
(45%)
3.40
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
2.45
(10%)
3.10
(45%)
2.63
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
1.80
(45%)
3.50
(45%)
4.75
(10%)
1 X
2.25
(35%)
3.75
(35%)
2.88
(30%)
1
1.50
(45%)
4.20
(45%)
7.50
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
3.25
(10%)
3.00
(45%)
2.20
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
1.60
(45%)
3.60
(45%)
5.25
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
1.17
(50%)
7.50
(50%)
17.00
(0%)
1
1.29
(45%)
6.00
(45%)
9.00
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
1.07
(50%)
10.00
(50%)
15.00
(0%)
1
1.36
(45%)
5.25
(45%)
5.25
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
2.30
(45%)
3.40
(45%)
3.10
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
1.75
(10%)
3.80
(45%)
4.33
(45%)
X 2
1.67
(45%)
4.00
(45%)
4.75
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
19.00
(0%)
9.00
(50%)
1.13
(50%)
2
Рез.
1
X
2
Прог.
6.50
(10%)
4.50
(45%)
1.36
(45%)
X 2
6.50
(10%)
4.75
(45%)
1.36
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
1.70
(45%)
3.25
(45%)
5.00
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
2.05
(45%)
3.20
(45%)
3.20
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
1.75
(45%)
3.75
(45%)
3.80
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
2.70
(35%)
4.20
(35%)
2.00
(30%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
1.05
(35%)
12.00
(35%)
34.00
(30%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
3.75
(45%)
3.80
(45%)
1.91
(10%)
1 X
2.50
(10%)
3.50
(45%)
2.75
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
1.80
(45%)
4.50
(45%)
3.00
(10%)
1
Рез.
1
X
2
Прог.
2.40
(10%)
2.88
(45%)
2.88
(45%)
X 2
1.85
(45%)
3.10
(45%)
3.80
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
1.50
(10%)
3.75
(45%)
5.75
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
2.45
(10%)
3.20
(45%)
2.55
(45%)
X 2
1.91
(35%)
3.20
(35%)
3.80
(30%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
2.25
(45%)
2.88
(45%)
3.10
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
1.60
(35%)
3.80
(35%)
4.50
(30%)
1 X
1.83
(45%)
3.25
(45%)
4.00
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
2.25
(10%)
3.00
(45%)
3.50
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
1.60
(45%)
3.75
(45%)
5.25
(10%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
3.80
(10%)
3.50
(45%)
2.00
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
2.63
(10%)
3.10
(45%)
2.80
(45%)
X 2
Рез.
1
X
2
Прог.
2.40
(35%)
3.20
(35%)
3.00
(30%)
1 X
Рез.
1
X
2
Прог.
Рез.
1
X
2
Прог.
2.25
(35%)
3.10
(35%)
3.50
(30%)
1 X
* Как работи? - Софтуер обхожда базата данни и спрямо зададени предварително алгоритми изчислява най-логичния развой на срещата.
+18 | Важат условия и правила
Вземете 300лв. Бонус
Бонус Код: ****** Вземи сега

КОЛЕЛОТО НА КЪСМЕТА

Над 100 БОНУС ОФЕРТИ те очакват в Betindex!
wheel-of-fortune